ติดตามสนันสนุนการขับเคลื่อนโครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านใหม่) ปี 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด ติดตามสนันสนุนการขับเคลื่อนโครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านใหม่) ปี 2561 ณ บ้านโคกแค ม.2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

(Visited 31 times, 1 visits today)