ข่าวประชาสัมพันธ์

22/02/2560 07.04

พจ.กาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

@กาฬสินธุ์ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก สพอ.ทั้ง 18 แห่งเข้าร่วมฝึกอบรม โดยเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย การแนะนำพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ การใช้งานเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน การบริหารจัดการภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ปี 2560 การใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ : OA การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CIA : Community Information Radar Analysis) โดยมีนางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มฯ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [...]

อ่านต่อ

ประกาศ

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

หนังสือราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมรับพัฒนากร รุ่น 103

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์