ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ วัดบ้านตาลเหนือ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการตัดสินรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเยี่ยมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา [...]
อ่านเพิ่มเติม