เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 มิ.ย.2562 นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดและเจ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพราราชดำริ บ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศวัส  ศรียะพัฒนาการอำเภอฮอดพร [...]
อ่านเพิ่มเติม