ลงนามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562  นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมก้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ลงนามตัวชี้วัดคำรับรองการการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ระหว่างพัฒนาการอำเภอกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

(Visited 21 times, 1 visits today)