ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ (สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 13 แห่ง) ณ ขุนน้ำแม่ลอง บ้านดอยคำหมู่ที่ 8 ตำบลหางดงอำเภอฮอด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ (สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 13 แห่ง) ณ ขุนน้ำแม่ลอง บ้านดอยคำหมู่ที่ 8 ตำบลหางดงอำเภอฮอด

(Visited 19 times, 1 visits today)