ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าขาม ตำบลตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มันาคม 2562 นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดได้มอบหมายให้นางเพ็ญศรี  เนาสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าขามตำบลตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอฮอดได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจานให้กับแม่บ้านแล้วแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)