ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายนายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด กลุ่มเป้าหมายคือผู้นำ อช. จำนวน 12 คน

(Visited 13 times, 1 visits today)