ร่วมกิจกรรมวัน field day ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวัน field day ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง โดยมีนายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมทีมงานและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านวังกอง บ้านกิ่วลม บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงร่วมจัดนิทรรศการ/ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร และประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่หน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้

(Visited 27 times, 1 visits today)