ประชุมคณะกรรมการตันกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่งูด หมูที่ 6 ตำบลนาคอเรือ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด ได้มอบหมายให้นางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

และนางศุภมาศ  แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทำกิจกรรมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หมู่บ้านแม่งูด หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับเกียรติจากนายประธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโสอำเภอฮอดมาเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 13 times, 1 visits today)