นำสินค้าOTOP เปิดบู๊ทในพิธีปิด การฝึกอบรม การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานพิธิปิดการฝึกอบรมโครงการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดโดยนายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด นางเพ็ญศรี  เนาสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางศุภมาศ  แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอฮอดออกบู๊ทจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)