คณะกรรมการตัดสินรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเยี่ยมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ศปพช.) ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการตัดสินเข้ารับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561

(Visited 80 times, 1 visits today)