โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ บ้านกิ่วลม ม.5 ต.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่

บ้านกิ่วลม Baan Kiew Lom Village
ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่่
เป็นหมู่บ้านที่มีความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ผสานความแตกต่างของชนเผ่าลัวะ ปกากะญอและคนพื้นเมือง แต่อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี
สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านกิ่วลม คือ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบเรียงรายสวยงามบนพื้นที่กว้างขวาง ปางควาย แอ่งน้ำตามธรรมชาติ และวัดกิ่วลม

มาท่องเที่ยวบ้านกิ่วลม

(Visited 239 times, 1 visits today)