อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดนาฟ่อน ม.4 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด

โดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้นายพิทักษ์  ออดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ณ วัดบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 10 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีการสาธิตการ

การทำน้ำยาล้างจาน

แล้วแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

(Visited 30 times, 1 visits today)