ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด โดย นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

(Visited 53 times, 1 visits today)