ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด นางสิทินธิ์ ณ น่านพัฒนาการอำเภอฮอดจัดประชุมโคงการประชุมคณประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีท่านนายอำเภอฮอดนายอนัน  ภัรทเดชมงคล มาเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีสตรี เสนอของบประมาณหมุนเวียน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการปลูกมะเขือเทศ โครงการเลี้ยงหมูขุน และโครงกาปลูกหอมแดง

(Visited 14 times, 1 visits today)