การประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด

วันที่ 24 มกราคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 2-3

(Visited 31 times, 1 visits today)