ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และกำนันตำบลฮอดติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ บ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการเปิดตัวหมู่บ้าน

(Visited 139 times, 1 visits today)