กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด

โดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 8 สิงหาคม  2560

ณ วัดบ้านใหม่ทุ่งสน หมู่ที่ 8 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีการสาธิตการ

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการทำน้ำยาล้างจาน

แล้วแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

(Visited 42 times, 1 visits today)