ตรวจสอบโครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห

นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หาดใหญ่ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอหาดใหญ่เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่นายอำเภอหาดใหญ่

3 ธันวาคม 2562 สพอ.หาดใหญ่ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอหา [...]
อ่านเพิ่มเติม