ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสตรีอาสาพัฒนาและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านพรุ

9 ตุลาคม 2562 นางเสาวลักษณ์  เส้งนนท์ พัฒนากรประจำตำบลบ้านพรุ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสตรีอาสาพัฒนาและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านคลองยา .9 .บ้านพรุ

(Visited 18 times, 1 visits today)