ประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลน้ำน้อย

9 ตุลาคม 2562 นางเมรี ขวัญโภคา พัฒนากรประจำตำบลน้ำน้อย ประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่

(Visited 16 times, 1 visits today)