เตรียมความพร้อมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลพะตง

9 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ เตรียมความพร้อมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

(Visited 30 times, 1 visits today)