นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหาดสำราญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง