จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอหันคา

นางพรรณี พุ่มสุข รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหันคา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดไพรนกยูง หมู่ 5 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด และ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันดูแลปกป้องชาติ ศาสนและพระมหากษัตริย์ ถวายผ้าป่าสามัคคีแก่วัดไพรนกยูง และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2 ทุน มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 20 ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ราย หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และร่วมทาสีโบสถ์วัดไพรนกยูงร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่คอยอำนวยความสะดวกภายในวันด้วย

(Visited 30 times, 1 visits today)