เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอหันคา

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางพรรณี พุ่มสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอหันคา กล่าวรายงานเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดย นายมนตรี เกตุวิจิตร นายอำเภอหันคา เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(Visited 31 times, 1 visits today)