มอบกระเช้าปีใหม่ สพจ.ชัยนาท

นางพรรณี พุ่มสุข รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอหันคา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหันคา เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ ปี 2561 พร้อมขอพรจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม ได้รับพรและแนวทางในการใช้ชีวิตในการปฏิบติราชการ เป็นบุคคลากรที่ทำงานด้วยความสุขของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 34 times, 1 visits today)