มอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านนายอำเภอหันคา

นางพรรณี พุ่มสุข รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอหันคา พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา เข้ามอบกระเช้าปีใหม่และขอพรจากนายมนตรี เกตุวิจิตร  นายอำเภอหันคา

(Visited 163 times, 1 visits today)