นางพรรณี พุ่มสุข

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหันคา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท

บริการของเรา