นางแสงระวี รักสัตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย hangchat วันที่ 26 ธ.ค. 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด

# ลำปางปลายทางฝัน # วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น [...]