โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแม่แดดน้อย ม.4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 12 ครั้ง

➡️ นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยนายพงศกร สัตตนาโค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีพและวิเคราะห์ความต้องการอาชีพที่จะเรียนรู้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านแม่แดดน้อย ม.4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
🎤 🌽🍓🥑🍋🍇 📸 ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กัลยาณิวัฒนา รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)