เรื่องเล่า เฝ้าไร่ ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบล หนองหลวง

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตำบลเคลื่อนที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำหนองหลวง ณ ศาลากลางบ้าน บ้านรุ่งอรุณ ม 15 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน

(Visited 28 times, 1 visits today)