เรื่องเล่า เฝ้าไร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ระดับอำเภอ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผนดิน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมมดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

(Visited 12 times, 1 visits today)