***เรื่องเล่า จาก สพอ.เฝ้าไร่*** ตลาดประชารัฐ คนเฝ้าไร่ยิ้มได้

๘ กพ.๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอัครเดช ช่างเหล็ก CMO ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอเฝ้าไร่ ออกเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านหนองหลวงใหม่ ตำบลหนองหลวง มีผู้ซื้อ-ผู้ขาย สนใจมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก

(Visited 50 times, 1 visits today)