*** เรื่องเล่า จาก พ.ช.เฝ้าไร่*** มอบของขวัญเด็ก

๘ ก.พ.๖๑ นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำของขวัญส่งมอบให่แก่เด็กในความอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านหนองความ ต.วังหลวง

(Visited 26 times, 1 visits today)