***เรื่องเล่า จาก.พช.เฝ้าไร่***

๘ ก.พ.๖๐ สพอ.เฝ้าไร่ มอบสติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มที่ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และหนังสือรับรองการลงทะเบียนกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนยาง ต.นาดี โดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ประสานความร่วมมือกับ มรภ.อุดรธานี ในการพัฒนา

(Visited 50 times, 1 visits today)