นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฟากท่าอำเภอฟากท่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย faktha วันที่ 17 ต.ค. 2560

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอฟากท่า