ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายสดชื่น ดีต่อใจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอฟ๊ากกว๊านอำเภอฟ๊ากกว๊าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากกว๊าน จังหวัดพะเยา