นายสดชื่น ดีต่อใจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอฟ๊ากกว๊านอำเภอฟ๊ากกว๊าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากกว๊าน จังหวัดพะเยา