ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิด การพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ

นางโสภา นุ่นสวัสดิ์

พัฒนาการอำเภอเอราวัณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด