อำเภอดอนตาล เยี่ยมครัวเรือนยากจน บ้านนาซิง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าหมี

14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.

นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล ได้เข้าเยี่ยมครัวเรือนยากจน และสอบถามปัญหาความต้องการในการพัฒนาอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา  ภายใต้โครงการ “36 ปีมุกดาหาร 36 กิจกรรม 36 ครัวเรือน” โดยมี นายไป่ ยืนยง ผู้ใหญ่บ้านนาซิง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเยี่ยมครัวเรือน ณ บ้านนาซิง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดนอตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 74 times, 1 visits today)