อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านนาซิง บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี

14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง??️? // ศาสตร์พระราชา ?️?️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP ??? บ้านนาซิง บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี ณ บ้านนาซิง  ม.4  ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 105 times, 1 visits today)