อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านนาซิง บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี

14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🌾🌶️🍍 // ศาสตร์พระราชา 🌨️🌧️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP 🥗🍣🍧 บ้านนาซิง บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี ณ บ้านนาซิง  ม.4  ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 27 times, 1 visits today)