อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองเม็ก ม.3 ต.ป่าไร่

13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🌾🌶️🍍 // ศาสตร์พระราชา 🌨️🌧️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP 🥗🍣🍧 ณ บ้านหนองเม็ก  ม.3  ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 36 times, 1 visits today)