อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองเม็ก ม.3 ต.ป่าไร่

13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง??️? // ศาสตร์พระราชา ?️?️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP ??? ณ บ้านหนองเม็ก  ม.3  ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 52 times, 1 visits today)