อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านป่าพยอม ม.3 บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.เหล่าหมี

????12​ กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง??️? // ศาสตร์พระราชา ?️?️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP ???บ้านป่าพยอม​ และบ้านโคกสว่าง​ ม.6 ณ บ้านป่าพยอม​  ม.3  ตำบล​เหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 78 times, 1 visits today)