อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านป่าพยอม ม.3 บ้านโคกสว่าง ม.6 ต.เหล่าหมี

🎏🎏🎊🎉12​ กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🌾🌶️🍍 // ศาสตร์พระราชา 🌨️🌧️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP 🥗🍣🍧บ้านป่าพยอม​ และบ้านโคกสว่าง​ ม.6 ณ บ้านป่าพยอม​  ม.3  ตำบล​เหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 18 times, 1 visits today)