นายวินัย รัญดร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนตาล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย dontan วันที่ 20 ก.พ. 2562

อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ บ.นาโพธิ์ ม.6 ต.โพธิ์ไทร

20 กพ.62                   นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอ [...]