นายบรรชากิต หีตจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอดอนสัก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย donsak วันที่ 06 พ.ย. 2562

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎ [...]