ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง ณ ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง ร [...]