นายพัฒนา วงศ์ประทุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดงหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dongluang วันที่ 29 ม.ค. 2562

ันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง โดยมีกลุ่มสตรีเานอโครงการขอกู้เงินฯ จำนวน 8 กลุ่ม 41 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dongluang วันที่

29 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเขตอำเภอดงหลวง จำนวน 33 กองทุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

บริการของเรา