นายพัฒนา วงศ์ประทุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดงหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dongluang วันที่ 26 เม.ย. 2562

@พช ดงหลวง 21 เม.ย. 62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นว.พช.ปฏิบัติการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย ม2,6 ต.หนองแคน หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมฯ ม.2 บ้านหนองแคน อ.หนองแคน จ.มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dongluang วันที่ 25 มี.ค. 2562

25 มี.ค.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงด้วงมะพร้าวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอล ณ บ้านกกกอก ม.2 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

บริการของเรา