เปิดแล้ว อำเภอดอนจานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เข้าชม 75 ครั้ง

@ดอนจาน : 5 ธ.ค.2560. เวลา. 17.30 น.  นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน เป็นประธานเปิดตลาดประขารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีนางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอดอนจาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐ บ้านหนองแคน ม.3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวนทั้งหมด 60 ราย มียอดจำหน่ายรวม  62,540 บาท

(Visited 75 times, 1 visits today)