การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) บ้านสะอาดไชยศรี ม.5 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน

เข้าชม 72 ครั้ง

@ อำเภอดอนจาน : 29 พฤศจิกายน 2560 นางอุไรวรรณ  วังภูสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายประพาส  ศรีพงษ์ชัย อสพ.รุ่นที่ 70 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน เป็นวิทยากรบรรยาย การประเมินพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด และการประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะอาดไชยศรี หมู่5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 72 times, 1 visits today)