การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน

เข้าชม 36 ครั้ง

@ อำเภอดอนจาน : 25 พฤศจิกายน 2560 นายจำลอง  บุบผาเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน เป็นวิทยากรบรรยาย การประเมินพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด และการประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่5 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 36 times, 1 visits today)